Business Coaching — Ledelsesproblem på arbejdspladsen

 
 
Resumé:
Coachsession 1 omhandler et ledelsesproblem, hvor en medarbejder er vidne til, hvordan en chefs humørsvingninger påvirker hendes kolleger, så de mistrives, hvilket skaber en dårlig stemning på arbejdspladsen. GROW-modellen anvendes.

Coachsession 2 omhandler samme problem med fokus på, hvilken negativ følelse, der er på spil og er en hindring for, at planer realiseres. Den narrative metode med eksternaliserende tilgang til problemet anvendes.
___

 Project Management

 
 
Resumé:
Etablering af webshop med salg af varer fra den 3. Verden.
___

 Dynamics

Abstract:
Various dynamical assignements inclusive solutions. Fundamental equations of dynamics.
 
Resumé:
Dynamikopgaver samt løsninger på engelsk. Formelsamling både på dansk og engelsk.
___

 Modulopbygget tragt med automatisk servicedør — Hovedrapport

 Modulopbygget tragt med automatisk servicedør — Bilagsrappport

 
 
Resumé:
Afgangsprojekt på maskiningeniøruddannelsen. Konstruktion af modulopbygget tragt med automatisk servicedør til affaldsneddelere. Tragten er boltet sammen fremfor svejst, da opgaven gik på at konstruere tragten med mindst mulig brug af svejsning. Afgangsprojektet er udført i samarbejde med Metso (tidligere M&J Industries).
 
Abstract:
This report contains a complete construction of a modular built hopper with automatic service door to shredders (waste reducers) at the company Metso Denmark A/S (former M&J Industries) carried out as the final project in the mechanical engineering programme at VIA University College in Horsens, Denmark.
 
The project is in Danish. An excecutive summery in English can be downloaded here:

 Executive Summery

___

 Avisplanche

Resumé:
Afgangsprojekt som maskiningeniør. Modulopbygget tragt til affaldsneddelere.
___

 Elasto Plastic Analysis

 
 
Abstract:
Elasto plastic analysis of an offshore construction.
___

 Plast, Materials & Processing — Design af parklampe

Resumé:
Design af en parklampe, fremstillet af plast. Der arbejdes med termoplast med en amorf struktur. Makrolon 3103 fra Bayer og LuranS 778 T er valgt til henholdsvis ruder og lygtehus.
___

 Akseldimensionering plus tilhørende Smith-diagram for bøjning og torsion

Resumé:
Dimensionering af aksel.
___

 Maskinanlæg til pakning af aviser

Resumé:
Maskinanlægget skal opbygges i to maskinenheder og en fælles drivstation. I dene opgave analyseres,beregnes, dimensioneres og vælges løsninger/komponenter til drivstationen. I opgaven indgår mekaniske transmissioner, fordimensionering af aksler, udligningskobling, friktionskobling og elastisk kobling samt dimensionering af remtræk. Beregninger består af en motordel og to mathcad filer. En "best case" og en "worst case".
___

 Sengen med vridfrie hjul — Hovedrapport

 Sengen med vridfrie hjul — Bilagsrapport

 Sengen med vridfrie hjul — Processrapport

Resumé:
Denne rapport er udarbejdet som afsluttende studieprojekt på 4. semester for hhv. maskin- og IT-ingeniører, samt 6. semester for eksportingeniører ved VIA University College Danmark.

Rapporten tager udgangspunkt i et vridfrit hjul til eksempelvis hospitalssenge således, at disse kan bevæge sig frit i alle retninger.

Rapporten inkluderer en finite element analyse.

___

 Finite Element Analyse af et kuglehjul

Resumé:
FEM-Analyse (ANSYS Workbench) af et kuglehjul. Fordelen ved brug af kuglehjul er, at dette i teorien kan bevæge sig frit i alle retninger, uden at skulle vride sig om en vertikal aksel, hvor friktionsproblemet er størst.
___

Copyright www.mariannewillert.dk All rights reserved.